خانه اخبار استانی رییس سازمان مدیریت: نرخ تورم بوشهر کاهش یافت