خانه اخبار استانی سرمایه‌گذاری ۲۰۰ میلیاردی برای منطقه ویژه اقتصادی شمال استان