خانه اخبار ویژه عکس/ اتوبوس زرد رنگ النصر در خیابان‌های تهران