خانه اخبار ویژه عکس/ تنها ایرانی که بیشتر از بقیه با رونالدو وقت می‌گذراند