خانه اخبار ویژه عکس/ خلبان «نیلوفر بلندی» نساجی را به هند رساند