خانه اخبار ویژه عکس/دختر ایرانی که با رونالدو در هتل دیدار کرد کیست؟