خانه اخبار ویژه عکس/ مردی که یک میلیون متر مربع از اموالش را وقف کرد