خانه اخبار استانی کتاب «بر دامنه گورگاه» رونمایی شد + عکس