خانه اخبار استانی ۴۴۰۰ بی‌سواد و کم‌سواد بوشهر جذب کلاس درس می‌شوند