خانه اخبار استانی آبشیرین کن سیراف – جم بزودی افتتاح می‌شود