خانه اخبار استانی آبفا بوشهر: کاهش ۳۳ درصدی تماس‌های ناشی از افت فشار و بی‌آبی