خانه اخبار استانی آبفا: سرانه آب مصرفی هر بوشهری ۳۲۵ لیتر در شبانه‌روز است