خانه اخبار استانی آبهای بوشهر مواج و متلاطم است؛ شنا و دریاگردی ممنوع!