خانه اخبار ویژه آخرین وضعیت بیرانوند برای بازی با النصر و رونالدو