خانه اخبار ویژه آذری‌جهرمی نتیجه انتخابات را پیش‌بینی کرد