خانه اخبار ویژه آذری جهرمی: ما و ظریف تحریم شدیم اما آقازاده‌های آن‌ها رفتند به اروپا و کانادا