خانه اخبار استانی آغاز هفتمین نمایشگاه نفت، گاز و پتروشیمی در عسلویه