خانه اخبار استانی آغاز و افتتاح ۶ طرح راهداری در شهرستان جم