خانه اخبار ویژه آقای بیرانوند، گور پدر حرفه‌ای‌گری، پول را بچسب، صفا باشه!