خانه اخبار ویژه آقای حداد عادل! مشکل کاهش جمعیت با تاسیس وزارتخانه حل نمی‌شود