خانه اخبار ویژه آقای کنعانی‌زادگان! مجوز ورود ماشین 100 میلیارد تومانی برای بازی خوبتون؟ شش تایی نشدنتون؟