خانه اخبار استانی آماده‌سازی۴۵۰ مدرسه برای اسکان مسافران نوروزی بوشهر