خانه اخبار ویژه آمار نگران‌کننده هواپیما‌های سالم کشور؛ فقط ۷ تا ۸ فروند!