خانه اخبار ویژه آمریکا شهادت رئیس جمهور را تسلیت گفت