خانه اخبار ویژه آملی لاریجانی: کارگران و بازنشستگان صورتشان را با سیلی سرخ نگاه می‌دارند