خانه دسته‌بندی نشده آژیر قرمز آموزش عمومی؛ معدل سال آخر دبیرستانی‌ها ۸ تا ۱۰!