خانه اخبار ویژه آیا عربستان می‌خواهد به یک قدرت هسته‌ای تبدیل شود؟