خانه اخبار ویژه آیت‌الله جوادی آملی: شأن مردم بزرگ ایران زندگی ناآرام نیست