خانه اخبار ویژه آیت الله کاظم رجبی صدیقی؛ زنده باد ابهام