خانه اخبار ویژه ابهام جنجالی در فوتبال ایران؛ تیم سقوط کرده در لیگ برتر می‌ماند؟