خانه اخبار ویژه ابوالفضل فاتح: راه حل نهایی کمپین آقای پزشکیان، هر شهروند، ۲ رای است