خانه اخبار ویژه اتفاق عجیب؛ آرای باطله در رای‌گیری برای انتخاب رئیس مجلس