خانه اخبار ویژه ادعای آمریکا: حماس از بیمارستان الشفا بعنوان مرکز فرماندهی استفاده می‌کند