خانه اخبار ویژه ادعای ارتش رژیم صهیونیستی درباره آماده شدن برای عملیات جدید