خانه اخبار ویژه ادعای عجیب کاپیتان پرسپولیس؛ امشب در قزوین دو گل خورده ایم و تمام!