خانه اخبار ویژه اردوغان: حماس تروریست نیست، آن‌ها برای میهن خود می‌جنگند