خانه اخبار ویژه از نقاشی نتانیاهو تا تبلت نماینده اسرائیل در شورای امنیت + عکس