خانه اخبار ویژه از کرونا چه خبر؟؛ فوت ۸ بیمار طی یک هفته