خانه اخبار استانی استاندار: اولین همایش سرمایه‌گذاری مهاجران خارجی در بوشهر برگزار می شود