خانه اخبار استانی استاندار: بوشهر آماده پاسخ قاطع به تحریم‌ کنندگان انتخابات است