خانه اخبار استانی استاندار بوشهر: از آرای مردم صیانت می‌کنیم