خانه اخبار استانی استاندار: بیمارستان ۱۰۰ تخت‌خوابی هسته‌ای سال آینده بهره‌برداری می شود