خانه اخبار استانی استاندار: جاده ریز به دژگاه و دوراهک تکمیل می‌شود