خانه اخبار استانی استاندار: دولت در بوشهر از هیچ نامزد و گروه خاصی حمایت نمی‌کند