خانه اخبار استانی استاندار فارس: راه آهن شیراز-بوشهر اجرا می‌شود