خانه اخبار استانی استاندار: معماری شهر آفتاب با نمای بومی اجرا می‌شود