خانه اخبار استانی استاندار: ۴.۵ میلیون نهال حرا در بوشهر کاشت می شود