خانه اخبار ویژه استقبال ۳۰ هزار نفری از بازیگران «ممنوع‌التبلیغ»