خانه اخبار استانی اشتغال‌زایی کارخانه سیمان‌مند دشتی برای ۲۷۰۰ نفر