خانه اخبار ویژه اطلاعیه پلیس: فوت دختر جوان در ساختمان وزرا کذب است